Sådan sorteres en liste automatisk alfabetisk i Microsoft Excel

Når du organiserer data til din virksomhed i et regneark ved hjælp af Microsoft Excel, behøver du ikke manuelt redigere oplysningerne, hvis du vil sortere dem alfabetisk. I stedet kan du bruge programmets sorteringsfunktion til at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af informationen. Excel har muligheder for at sortere en enkelt datakolonne samt muligheder for at gruppere flere kolonner, mens du sorterer dem.

Sorter en liste alfabetisk

1

Start Excel, og åbn regnearket, der indeholder den liste, du vil sortere.

2

Klik for at vælge en række data, f.eks. A1 til A20, eller klik på overskriften for at vælge hele datakolonnen.

3

Klik på “AZ” -ikonet i gruppen Sorter og filtrer under fanen Data for at sortere listen alfabetisk fra A til Z. Klik på “ZA” -ikonet for at sortere i omvendt alfabetisk rækkefølge.

Sorter grupperede lister samtidigt

1

Klik på en vilkårlig celle i dataområdet, som du vil sortere, hvis du vil gruppere flere kolonner for at sortere samtidigt.

2

Klik på "Sorter og filtrer" i gruppen Sorter og filtrer under fanen Data, og klik derefter på "Tilpasset sortering." Dialogboksen Sorter vises.

3

Klik på afkrydsningsfeltet "Mine data har overskrifter", hvis dit regneark har overskrifter. Hvis du ikke bruger overskrifter, vil dine kolonner blive mærket "A", "B", "C" og så videre.

4

Klik på rullemenuen "Sorter efter", og klik derefter på navnet på overskriften på den første liste, du vil sortere i en gruppe. Alternativt skal du klikke på kolonnens bogstav for at vælge det.

5

Klik på rullemenuen "Sorter til", og klik derefter på "Værdier".

6

Klik på rullemenuen "Bestil", og klik derefter på "A til Z" for at sortere alfabetisk, eller klik på "Z til A" for at sortere i omvendt alfabetisk rækkefølge. Gentag denne proces for hver kolonne med data i den gruppe, du vil sortere.

7

Klik på “OK” for at sortere dataene efter de kriterier, du har angivet