Sådan låses vandrette rækker og alfabetisering i Excel

Det er ofte nyttigt at fryse overskriftsrækker på plads i Microsoft Excel for at huske, hvilken type data der er i forskellige kolonner, når du ruller eller søger gennem et langt regneark. Du kan også sørge for, at disse overskrifter udelades og efterlades på plads, hvis du bruger Excels sorteringsfunktioner eller bestiller rækkerne i dit regneark ved hjælp af en Excel-alfabetisk formel.

Tip

Brug Excels "Freeze Panes" -funktionalitet til at låse rækker eller kolonner på plads. Brug Excel-sorteringsfunktioner til at organisere data i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.

Sådan får du Excel til at fryse række- og søjledata

Det er ofte nyttigt at fryse headerrækker eller kolonner i Excel, mens du navigerer gennem et regneark. Ellers skal du muligvis gentagne gange rulle til toppen eller til venstre på arket for at huske, hvad der er i hvilken række eller kolonne.

For at gøre dette skal du bruge Excels Freeze Panes-funktion. Hvis du kun vil fryse en række, en kolonne eller begge dele, skal du klikke på fanen Vis og derefter Fryse ruder. Klik på enten Frys første kolonne eller Frys første række for at fryse det relevante afsnit af dine data. Hvis du vil fryse både en række og en kolonne, skal du bruge begge muligheder.

Hvis du vil fryse mere end kun en række eller en kolonne, skal du klikke på cellen i regnearket, der er lige til højre for den sidste kolonne, du vil fryse, og lige under den sidste række, du vil fryse. Klik derefter på fanen Vis og frys paneler. Klik på Frys paneler igen i menuafsnittet Frys paneler.

Få Excel-sorteringsdata

Excel kan sortere data i et regneark i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.

Ofte vil du bare sortere alle dataene i et regneark undtagen overskriften efter værdierne i en bestemt kolonne. For at gøre dette skal du bruge musen til at klikke på og vælge en celle i den kolonne, du vil sortere efter. Klik derefter på fanen Data. Klik på knappen AZ for at sortere dataene i alfabetisk rækkefølge eller i numerisk rækkefølge fra mindre tal til større. Eller klik på ZA-knappen for at sortere i modsat rækkefølge, så større tal og ord senere i alfabetet kommer først. Generelt registrerer Excel, om der er overskrifter til stede, og efterlader disse rækker frosne.

Hvis du kun vil sortere en del af regnearket, skal du vælge det relevante afsnit inklusive eventuelle overskrifter. Klik derefter på knappen Sorter i fanen Data. Brug rullelisterne til at vælge den eller de kolonner, der skal sorteres efter, og marker afkrydsningsfeltet "Mine data har overskrifter", hvis det gælder. Brug rullemenuen Ordre til at vælge, hvilken rækkefølge data skal sorteres i, uanset om de er største til mindste eller mindste til største. Klik på OK, når du er færdig.

Du kan også bruge knappen Sorter til større tilpasning, når du sorterer et helt regneark, eller hvis Excel af en eller anden grund ikke registrerer din overskriftsrække.

Hvis data er grupperet sammen efter række, vil du generelt gerne sortere hele regnearket eller i det mindste hver kolonne i et sæt af rækker, så data forbliver grupperet sammen i stedet for at have nogle kolonner sorteret og andre ikke.