Hvad er forskellen mellem ledelsesmæssig og tilsynsmæssig oplevelse?

Forretningserfaring er en bred sigt, der dækker en række emner. Det kan omfatte finansielle, marketing-, konsulent- eller teknologiopgaver i enten et lille, privatejet selskab eller et stort virksomhedskonglomerat. Ledelsesmæssig og tilsynsmæssig erfaring kan defineres mere detaljeret ud fra forventningerne til disse roller. Selvom begge er ansvarsstillinger, er der endelige forskelle i jobets omfang.

Beslutningsprocesser

Ledere er mere tilbøjelige til at have strategisk og taktisk beslutningsproceserfaring. En leder er ansvarlig for at planlægge, organisere ressourcer, lede eller påvirke enkeltpersoner eller grupper og kontrollere processer, så mål kan nås. En leder opfordres ofte til at træffe beslutninger, der kan have en betydelig indvirkning på virksomheden. Hans erfaring og ekspertise placerer ham i en position af tillid og tillid, så hans beslutninger forventes at være korrekte og i virksomhedens bedste interesse. Tilsynsførende er mere involveret i at træffe beslutninger vedrørende den daglige drift som ansættelse af medarbejdere, planlægning, sikring af råvarer og tilpasning af processer baseret på nødvendige korrigerende handlinger.

Organisatorisk rapporteringsstruktur

En vejleder fører tilsyn med andres arbejde. Det er hans ansvar at planlægge medarbejdere, organisere arbejdsgangen, støtte medarbejdere efter behov og sikre, at opgaver udføres sikkert og effektivt. En vejleder vil altid have underordnede rapporter til ham, og deres præstationer falder ind under hans ansvarsområde. De fleste tilsynsførende har udført de opgaver, der forventes af deres underordnede. En leder kan eller måske ikke have alle medarbejderne i hans eller hendes afdeling rapporteret direkte til ham. Normalt arbejder en manager med vejledere eller koordinatorer for at sikre, at de er ordentligt uddannede og får klare mål, ifølge Free Management Library. Ledere overvåger oftere et projekt eller en afdeling i modsætning til mennesker ifølge University of California Berkeley.

Internt versus eksternt fokus

Tilsynserfaring er internt fokuseret, mens ledelseserfaring ofte er eksternt fokuseret. Vejledere styrer grupper af medarbejdere inden for virksomheden gennem træning, mentoring, færdighedsvurdering og evalueringer. Managerroller kræver ofte håndtering af projekter, der påvirker virksomhedens forhold til eksterne leverandører eller andre virksomheder. En leder definerer sine opgaver ud fra virksomhedens strategiske planer og missioner, mens en tilsynsførendes opgaver er koncentreret om de interne operationer, der vil nå disse langtrækkende mål.

Ledere overvåger økonomi

Ledere har ofte bundlinjeansvar for deres afdelinger eller forretningsområder. Budgetstyring er en af ​​de vigtigste færdigheder, som nye ledere har brug for, ifølge karrierewebstedet Indeed.com. For eksempel, hvis en restaurant ikke opnår sin forventede fortjeneste, bliver barchefen bedt om at implementere en sporingsstrategi for at sikre, at al spiritus, der serveres, betales for. Den udøvende kok begynder måske med at byde på leverandørkontrakter og se på madspild og medarbejdertyveri. Spisestyrelederen vil se på måder at få ventepersonale til at sælge appetitvækkere, supper og desserter.

Løsning af forskellige problemer

I nogle henseender kan du sige, at vejledere styrer mennesker, mens ledere styrer mennesker og processer. Ledere håndterer ofte planlægningen for afdelinger, herunder oprettelse af budgetter og sporing af udgifter. Ledere adskiller sig fra direktører, idet direktører opretter store mål og strategier, som derefter gives til ledere til at implementere og overvåge.

Tilsynsførende beskæftiger sig med personalespørgsmål, såsom konflikter mellem medarbejdere og produktionsproblemer, såsom udstyrsfejl. De problemer, som en vejleder står over for, kan være gentagne, da lignende problemer opstår inden for hans afdeling. En leders færdigheder til problemløsning vil fokusere mere på, om en afdeling opfylder sine mål eller ej.