Har nonprofitorganisationer brug for en W-9?

Hvis du driver en velgørende virksomhed, involverer et af dine største spørgsmål sandsynligvis W-9 til nonprofit-krav, som Internal Revenue Service har oprettet. I år har IRS krævet, at skatteydere udfylder specifikke formularer, der identificerer, hvem de er, og hvilken form for kompensation de har modtaget i løbet af året. Folk, der arbejder for en nonprofitorganisation, udfylder typisk en W-2-formular for at opfylde IRS-kravene til løn og anden modtaget indkomst. Uafhængige entreprenører ville udfylde en formular 1099. På trods af det faktum, at velgørenhedsorganisationer er skattefri, er der omstændigheder, hvorunder de er forpligtet til at udfylde en W-9 for nonprofit.

Definition af nonprofit skattefritaget status

Afsnit 501 i IRS-koden beskriver kravene til, at en nonprofit organisation kan modtage skattefri status. Virksomheder, der eksisterer udelukkende med det formål at fuldføre velgørenhedsarbejde eller andre formål, såsom forebyggelse af grusomhed mod dyr eller flytning af børneflygtninge fra udenlandske krige til USA, kan ansøge om en skattefritaget status. Men på grund af særlige skatteregler, som kongressen har vedtaget, er de fleste kirker og religiøse organisationer også berettigede til skattefritaget status. Denne undtagelse gælder kun for indkomst, der er direkte relateret til de religiøse tjenester, kirker leverer. Indkomst, der stammer fra en tjeneste, der ikke er relateret til en kirkes religiøse aktivitet, vil være underlagt den normale skattesats. Det er vigtigt at huske, at enkeltpersoner og partnerskaber ikke kvalificerer sig til skattefritaget status.

Formål med W-9 til nonprofitform

IRS-formular W-9 er en nonprofit skattefri form, der kræves, selvom velgørenhedsorganisationer ikke er underlagt standardkildeskat. Personer, der er selvstændige eller personer, der er uafhængige entreprenører, udfylder oftest dette dokument, som officielt har titlen Formularen anmodning om skatteyderens identifikationsnummer og certificering. Hver gang en entreprenør leverer en service til en virksomhed, kræver IRS, at entreprenøren udfylder en formular W-9. Oplysningerne på formular W-9 bruges på formularen 1099-MISC, der dokumenterer det beløb, der er betalt til en entreprenør.

Omstændigheder, der kræver en formular W-9

Velgørenhedsorganisationer er forpligtet til at udfylde denne non-profit skattefrie form, hvis de udførte arbejdstjenester for en anden virksomhed i løbet af året. For eksempel, hvis du driver en nonprofit til børneflygtninge, og du leverede konsulenttjenester til et bureau, der håndterer adoption af disse børn, ville adoptionsbureauet sende dig en W-9 nonprofit skattefri form, som du kan udfylde.

Form W-9 Krav

Form W-9-kravene inkluderer udfyldelse af oplysninger om det juridiske navn på din velgørenhedsorganisation, indtastning af den skattefrie kode for din nonprofit, som i de fleste tilfælde vil være en 501 (c) (3), din virksomheds forretningsadresse, og skatteyderens identifikationsnummer, som du opererer under. TIN er afgørende for færdiggørelsen af ​​dette dokument, da det er det ni-cifrede nummer, der er udstedt af IRS til skatteformål. Husk også, at W-9 ikke er gyldig, før du underskriver og daterer dokumentet. Undertegnelse af formularen er en bekræftelse til IRS om, at din organisations skattefrie status ikke udsætter den for tilbageholdelse af sikkerhedskopier.

Indsendelse af formular W-9

Når du har opfyldt alle W-9-kravene, skal du sende det til det firma, der har sendt dig dokumentet. I mange tilfælde kan du sende formularen tilbage til den anmodende virksomhed via en e-mail. Det er vigtigt for dig at få samtykke fra det firma, der har brug for W-9, inden du sender det elektronisk, fordi nogle virksomheder muligvis vil have dig til at sende det via fax eller via posttjenesten. Hvis du sender W-9 som en vedhæftet fil til en e-mail, bør du overveje at kryptere indholdet for at sikre det yderste fortroligt og sikkert.