Divisionel organisationsstruktur

Divisionsorganisationsstruktur opdeler medarbejdere i segmenter, der svarer til bestemte produkter, tjenester eller markeder. Hver afdeling har en vis grad af autonomi komplet med funktionelle enheder såsom operationer, personale, marketing og forsknings- og udviklingsafdelinger designet til at fokusere på bestemte markeder og produktlinjer. Denne organisationsstruktur er velegnet til virksomheder, der driver kædebutikker og datterselskaber i landet og internationalt.

Beslutningstagning

Divisionsstrukturen decentraliserer beslutningstagning, etablerer klare mønstre for ansvarlighed og forbedrer koordinationen. Det letter delegeringen af ​​magt mellem moderselskabens divisionsenheder og inden for divisionerne. Dette eliminerer de bureaukratiske forhindringer, der er karakteristiske for centraliseret organisatorisk hierarki. Divisionel organisationsstruktur letter forretningsenheder til at justere operationer, formulere strategier og tilpasse produktspecifikationer i henhold til de gældende markedsforhold i deres jurisdiktionsområder. Dette er især vigtigt i ustabile markedsmiljøer, hvor det kan være nødvendigt med hurtig reaktion for at reagere på skiftende markedsforhold.

Arbejdsmiljø

Strukturen skaber et samarbejde arbejdsmiljø for medarbejdere på tværs af forskellige specialiseringsområder for at dele ideer og forbedre individuelle færdigheder. Specialisering og klare jobbeskrivelser gør det muligt for medarbejderne at optimere deres færdigheder og viden med hensyn til deres respektive produktlinjer. Det støttende arbejdsmiljø giver medarbejderne mulighed for at opnå større anerkendelse og muligheder for forfremmelser. Dette forbedrer præstationen og generelt produktivt i forretningsorganisationen.

Kultur

Divisionsstrukturen gør det muligt for virksomheder med internationale datterselskaber at faktorere kulturelle forskelle i organisationsstyring, servicelevering og produktionsstrategier. Det er meget lettere for en division at skabe et venligt multikulturelt miljø, der tager hensyn til behovene hos både udenlandske og lokale medarbejdere. Desuden er opdelinger på internationale lokationer i stand til at afspejle kulturelle overvejelser i design, markedsføring og distribution af produkter for at sikre, at de er i tråd med forventningerne fra lokale befolkninger.

Reservationer

Divisioners autonome status kan resultere i dobbeltarbejde af funktioner og ressourcer inden for den større organisation. Dette påvirker stordriftsfordelene i divisionernes funktioner og overbelaster virksomhedens samlede ressourcemuligheder. Opdelingen af ​​organisationen langs produktlinjer skaber grænser mellem divisioner, og dette vil sandsynligvis føre til dårlig koordinering mellem enheder og hæmme integration på tværs af produktlinjer. Delegering af autoritet kan resultere i modervirksomhedens tab af kontrol over ledelse og drift af divisioner.