Sådan normaliseres i Excel

Hver gang du beskæftiger dig med matematik eller normaliseringsstatistik, skal du ofte tage et stort antal tal og reducere det til en mindre skala. Dette gøres normalt med en normaliseringsligning og giver dig mulighed for at sammenligne forskellige datasæt.

Brug en indbygget normaliseringsformel

Du kan udføre normalisering i Excel ved hjælp af STANDARDIZE-funktionen. Denne funktion har en kraftig normaliseringsformel indbygget, der giver dig mulighed for at normalisere et tal baseret på standardafvigelsen og gennemsnittet af hele datasættet. Du kan bruge denne funktion, så længe du indstiller dine data i regnearket korrekt.

  1. Åbn Microsoft Excel

  2. For at begynde skal du åbne et regneark og importere dataene til det. Start med at starte Microsoft Excel, som automatisk åbner et nyt regneark. Klik på den første celle mærket "A1" og indtast den værdi, du vil normalisere ned i den første kolonne.

  3. Find det aritmetiske gennemsnit

  4. Gå derefter til cellen C1 og skriv følgende ind i den: “= GEMIDDELBETAL (A1: AX).” Husk ikke at medtage anførselstegn og ændre "AX" til nummeret på den sidste celle i kolonne A. Dette aktiverer den GENNEMSNITLIGE funktion, som returnerer det aritmetiske gennemsnit for brug ved normalisering.

  5. Find standardafvigelsen

  6. Vælg celle C2, og skriv følgende: "STDEV.S (A1: AX)." Husk ikke at medtage anførselstegn og ændre “AX” til den sidste celle med data i kolonnen A. STDEV.S-funktionen finder standardafvigelsen for de data, du indtastede i kolonne A, og vil være nyttig, når dataene normaliseres .

  7. Indtast STANDARDIZE-formlen

  8. Nu er det tid til at indtaste STANDARDIZE-formlen. Klik på cellen mærket "B1" i kolonnen B, og skriv følgende: "STANDARDISER () A1, C $ 1, C $ 2)." Husk ikke at medtage anførselstegn, når du skriver i cellen. Du har muligvis bemærket brugen af ​​dollartegnet i formlen. Dollartegnet er nyttigt i Excel, da det giver dig mulighed for at kopiere og indsætte en formel i en hvilken som helst celle uden at ændre de relative referencer for cellerne i den række og kolonne. På den måde vil du være i stand til at bruge STANDARDIZE-formlen, du lige har skrevet i en hvilken som helst celle uden at skulle bekymre dig om at ændre cellehenvisningerne C1 og C2. Når du har skrevet denne formel, skal du se den normaliserede form for celle A1 vises i celle B1.

  9. Normaliser resterende data

  10. Nu hvor du har normaliseret dataene i den første celle i kolonne A, skal du gøre det samme for resten af ​​kolonnen. For at gøre det skal du vælge celle B1. Du vil se en lille boks i nederste højre hjørne af celle B1. Klik på den, og hold den nede. Træk musen ned i kolonne B, og du vil også se resten af ​​cellerne i den kolonne valgt. Fortsæt med at gøre dette, indtil du kommer til cellen i kolonne B, der er lige med den sidst anvendte celle i kolonne A. Når du er der, skal du slippe museknappen. STANDARDIZE-formlen vil nu blive anvendt på hvert stykke data i kolonne A, og du vil se de normaliserede versioner nede i kolonne B.