Fordele i en flad organisationsstruktur

Den struktur, du vælger til din virksomhed, går langt mod din succes eller fiasko, så det er vigtigt at vælge klogt. Nogle virksomheder foretrækker en høj organisationsstruktur, hvor der er flere ledelseslag fra topledere ned til ledere og ansatte på lavt niveau. Nogle virksomheder drager dog fordel af en flad organisationsstruktur, hvor der ikke er ledelsesniveauer mellem ledere og medarbejdere.

Flad struktur sænker driftsomkostningerne

I en flad struktur sker beslutningstagning på personalet niveau; det går ikke fra ledere ned til rank-and-file. Medarbejdere i en flad organisationsstruktur får betydelig autoritet med ringe eller ingen tilsyn. Det betyder, at du ikke har omkostningerne ved at ansætte ledere på mellemniveau og lavt niveau. Du kan bruge disse penge til andre vigtige aspekter af din virksomhed, såsom marketing og reklame. Flade strukturer eliminerer typisk alle ledere undtagen ledere på ledelsesniveau, så du kan køre en slankere operation og få mere ud af dit personale, hvilket øger produktiviteten i forhold til antallet af ansatte, du ansætter.

Flad struktur forbedrer kommunikationen

En af ulemperne ved en høj organisationsstruktur er den langsomme kommunikationshastighed på grund af antallet af ledelseslag mellem ledere og medarbejdere. I en flad struktur kommunikerer ledere og medarbejdere direkte med hinanden uden at skulle gå gennem formidlere. Dette fremskynder ikke kun kommunikationen, men det gør også kommunikationen klar og forståelig, fordi klarhed lider, når flere mennesker er involveret i kommunikationsprocessen.

Flad struktur Reducerer mikrostyring

Når en virksomhed har flere ledere, er der en tendens for disse ledere til at styre alle detaljer i de daglige opgaver, som medarbejderne skal udføre. Micromanaging kan hindre kreativitet, fordi medarbejderne føler, at de ikke kan foretage sig noget uden at blive kritiseret. Micromanaging kvæler også effektiviteten. Den manglende tillid, som ledere viser for deres underordnede, bremser ofte arbejdsprocessen, når de skal godkende alt, før medarbejderne kan fortsætte med at arbejde på et projekt.

Flad struktur forbedrer medarbejdernes motivation og tilfredshed

Medarbejdere i en fladstruktureret organisation har autoritet til at implementere deres ideer og deres måde at gøre ting på, så længe de producerer de ønskede resultater. Denne bemyndigelse øger ikke kun produktiviteten, men det øger også personalets motivation. Når arbejdere har det som om de har tillid til, er de motiverede til at gøre deres bedste og bruge alle deres færdigheder og talenter i service til deres virksomhed. Motiverede medarbejdere er lykkeligere medarbejdere, hvilket forbedrer jobtilfredsheden og vigtigst af alt hæver medarbejdernes buy-in.